V živote je veľmi dôležité vždy aj niečo vrátiť komunite, preto sme sa zohodli podporiť športové kluby

MŠ ŽILINA
SFC Opava
TJ Jednota Bánová

Stavebná spoločnosť A.I.K spol. s.r.o. sa stala hlavný partnerom SFC Opava

Slovenská stavebná spoločnosť A.I.K. spol. s.r.o. uzavrela s klubom zmluvu o spolupráci a stala sa hlavným partnerom klubu.